Prejsť na navigáciu

Zachráňme Willyho

KTO: 

Divadlo Féder Teáter

vďaka finančnej podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia a Bratislavského samosprávneho kraja

 fpu_logo4_bielenamodromlogo a cmykVám ponúka divadelno - výchovný

ČO: 

projekt Zachráňme Willyho

KOMU: 

Všetkým mladým ľudom od 12 rokov a teda žiakom 2. stupňa ZŠ a študentom SŠ.

AKO: 

Dve oddelené časti, každá v dĺžke jednej vyučovacej hodiny: 

1. Divadelné predstavenie “Nech žije kráľ ”,  

2. Interktívna prednáška (spolu alebo samostatne).

 

PREČO: 

Dielo Williama Shakespeara je právom súčasťou vzdelávania. Mládež mu však prestáva rozumieť. Hoci témy, motívy a pocity, ktoré Shakespeare opisuje, sú mladým ľudom blízke. Vzniká tak veľká diera vo všeobecnom rozhľade, ktorá bráni v komplexnom poznávaní sveta. Veď najznámejšie frázy ako ,,čistý ako sneh”, ,,láska je slepá”, atď vzišli z dramtikovho pera.


Projekt oboznamuje publikum s jeho dielom zábavnou formou, pomocou zážitkového učenia. Divadelná insceácia “Nech žije kráľ” poskytuje prierez najvýznamnejšími drámami W. Shakespeara a podnecuje tak k ich hlbšiemu spoznávniu. Vytvára komplexný pohľad pre lepšie porozumenie, predstavuje postavy, archetypy i výnimočnosť samotného autora. A to v historickom kontexte ale v modernom podaní a s komentármi, ktoré ju priblížia teenegerom. Po skončení predstavenia môže nasledovať interaktívna prednášku o obliekaní, šerme a živote v období renesanie.


Celý projekt má za cieľ prebudiť v ľudoch záujem o Shakespeara, o divadlo, literatúru, históriu vôbec. Chce pripraviť pôdu pre podnetnú hodinu či rozhovor. Práve vďaka nadčasovosti hier je možné vytvoriť nové prepojenie medzi históriou a súčasnosťou. Vzhľadom na mladý kolektív tvorcov, veríme, že sa našej cieľovej skupine dokážeme priblížiť čo najviac.

KEDY: 

Spoločne sa dohodneme na termíne, ktorý bude vyhovovať všetkým.

ZA KOĽKO: 

Bohužial náklady sú náklady. Ale veríme, že sa dohodneme. Napíšte na federteater@gmail.com , dúfame v skorú spoluprácu.

 

img_5007 

img_5185img_5025

img_5056

img_5099